Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Film og podcast om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

Regler og kontrol

Biodynamiske Demeteravlere skal opfylde strengere krav end økologer og bliver kontrolleret af både Landbrugsstyrelsen og Demeterforbundet.

Hvis en landmand sælger sine produkter som biodynamiske, skal de opfylde statens økologiregler, idet betegnelsen ”bio” og ”biodynamisk” ifølge økologireglerne er omfattet af begrebet økologisk dyrkning.

Hvis han/hun vil sælge sine produkter med Demeter-mærket, skal de desuden opfylde Demeterreglerne.
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har udarbejdet et sæt Demeterregler, der gælder for godkendt biodynamisk drift og forarbejdning. Disse regler bliver løbende justeret i samarbejde med biodynamiske foreninger i andre lande i sammenslutningen Demeter International.
Herhjemme bliver landbrug, der ønsker at være tilsluttet reglerne, kontrolleret af Demeterforbundet i Danmark. Demetergodkendte bedrifter kan markedsføre deres produkter med de to Demetermærker blomsten og handelsmærket.
Kontrollen omfatter også grossister, forarbejdningsvirksomheder og forretninger. Se listen over godkendte avlere og forhandlere i hele landet.

De væsentligste forskelle på Demeter- og økologireglerne:
En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug
De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år
Hverken gylle eller fast gødning fra konventionelle landbrug må anvendes på biodynamiske marker
Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet
Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser
Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater
Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne
Der må generelt højst tilføres gødning med 112 kg N/ha. pr. år i gennemsnit
Tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 40 kg N/ha
Der må ikke anvendes CMS-hybride sorter (GMO-lignende fremstilling)
Rækkedampning mod ukrudt er forbudt
UVC-lys må ikke anvendes til bestråling af planter (mod svamp og skimmel)
Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes

Vedr. forarbejdning bl.a.:
Ialt er kun 25 tilsætningsstoffer tilladt til Demeter-produkter mod 49 til økologiske produkter
Der er må ikke anvendes nitrit eller nitrat i Demeter-produkter
Mikrobølger må ikke anvendes
Homogenisering og UHT-behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt
Safter skal være pressesafter og må ikke laves af koncentrater og vand
Korn må ikke formales i hammermøller  

Se hele regelsættet for biodynamisk Demetergodkendt dyrkning her 

De biodynamiske Demeterregler er internationale og udarbejdes af Demeter International, som Demeterforbundet i Danmark er medlem af.
På Demeter Internationals hjemmesiden www.demeter.net kan man finde reglerne (standards) for både jordbrug (production) og forarbejdning (processing) på en lang række sprog. Reglerne justeres og opdateres årligt.