Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Film og podcast om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

De biodynamiske regler, Demeterreglerne, er udarbejdet af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i samarbejde biodynamiske foreninger fra ca. 40 andre lande i sammenslutningen Demeter International. Reglerne omfatter både dyrkning og forarbejdning.

Foreningen kontrollerer ikke selv at reglerne overholdes – det gør Demeterforbundet i Danmark. Demeterforbundet har til opgave at
kontrollere jordbrug, grossister, forarbejdningsvirksomheder og forretninger, der er tilmeldt Demeterforbundet
garantere ægtheden af de biodynamiske produkter over for forbrugeren via mærkningen Demeter

Demeterforbundet er en uvildig faglig instans, der består af en fagligt alsidig bestyrelse med repræsentanter for forbrugere, biodynamiske jordbrugere, forhandlere og forædlere.

Demeterforbundet har ansat en kontrollør, der fortager kontrolbesøg på hvert landbrug og virksomhed en gang årligt. Kontrollørens rapport ligger til grund for bestyrelsens vurdering og – hvis reglerne er overholdt – godkendelse af hver enkelt sted.

Godkendte landbrug, virksomheder og forretninger har ret til at anvende de to Demeter-mærker på godkendte Demeter-produkter, ved skiltning og i deres markedsføring.


”Blomsten” og handelsmærket
er begge internationalt registrerede garantimærker for kontrolleret biodynamisk drift og forarbejdning.

Demeterforbundet i Danmark
Demeterforbundet i Danmark
Sekretær Åse Ditlefsen Farreo

Østervej 17
Mjels
6430 Nordborg
tlf 2750 1068
demeterdanmark@gmail.com