Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Film og podcast om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

Bliv medlem af foreningen

Som medlem af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug får du bladet Biodynamisk Jordbrug 4 gange om året. I det kan du læse om
Biodynamisk Forening nyheder fra biodynamiske landbrug
møder, kurser og studieture for både forbrugere og fagfolk,
baggrundsartikler og holdninger
fødevarekvalitet og sundhed
forskningsresultater
interview med landmænd, forarbejdere og forskere

Samtidig er du med til at støtte og udvikle det biodynamiske jordbrug og oplysningsarbejde og dermed sikre et større udbud af biodynamiske produkter.

Medlemskab inkl. tidsskriftet Biodynamisk Jordbrug 4 gange årligt
• Introduktionspris for nye medlemmer det første år: 200,- kr.
• Medlemskontingent pr år 325,- kr. (750,- kr. for jordbrugere og grossister).

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (105 kr. mod normalt 130 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (150 kr. mod normalt 190 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på visse af foreningens studieture og temamøder.

Hvis du ønsker at tegne medlemskab, så ring eller send en mail med dine adresseinformationer:
Telefon: 61 74 30 50
Email maj-lie@biodynamisk.dk


Medlem af en sundere udvikling
Videnskabelig forskning* har vist, at den biodynamiske dyrkningsform er den mest bæredygtige - den giver mest mangfoldighed, biologisk liv og humusdannelse i jorden. Set i lyset af klimaændringer er det desuden af stor betydning, at den biodynamiske metode er bedre end økologisk og konventionel dyrkning til at optage og binde CO2 fra atmosfæren i jordens kulstofpulje. Med biodynamisk dyrkning er det muligt at gøre landbruget til et positivt 'klimalandbrug'
En lang række undersøgelser** viser desuden, at der er mere livskraft i biodynamiske produkter. Der er derfor gode grunde til at styrke det biodynamiske jordbrug og dermed sundheden i både muld og mennesker.

* DOK-forsøget i Schweiz: Resultat fra 21 års dyrkning, hvor man har sammenlignet biodynamisk, økologisk og konventionel dyrkning.

** Afsnittet om de billeddannende metoder i bogen Økologisk fødevarer og menneskets sundhed. Rapport fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, 2001