Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Film og podcast om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

Biavl


Biodynamisk specialpræparat mod varroa-mider hos bierBiodynamisk specialpræparat mod varroa-mider hos bier
Varroamider er et stort problem i biavlen, men der findes biodynamiske styrkende midler som alternativ til gifte mod miderne. Læs denne beretning om gode erfaringer med det såkaldte aske-præparat.


Lørdags-skole om biodynamisk biavlKurser om biodynamisk biavl
Erik Frydenlund holder mange kurser om biodynamisk orienteret biavl. Emnerne er baggrund og principper for biodynamisk biavl. Hvad er biernes væsen? Gennemgang af forskellige typer bistader som toplistestadet, det gyldne stade og opstablingsstadet.
Læs mere på www.erikfrydenlund.dk


Biodynamisk biavl, Erik FrydenlundArtikel om biodynamisk biavl

Biavler og biodynamisk vejleder Erik Frydenlund har i flere år holdt kurser i biodynamisk biavl og eksperimenteret med forskellige stadetyper. I Maria Thuns Såkalender 2014 har han skrevet en artikel om sine erfaringer og de biodynamisk principper for biavl, der tager udgangspunkt i biernes væsen, natur og behov. Læs den her

Biodynamisk biavlPå biernes præmisser
Michael Weiler er en af den mest erfarne tyske biodynamisk biavlere, og i et interview med Keld Andresen fra Tidsskrift for Biavl fortæller han om sit
arbejde og de hensyn, han mener er vigtige at tage til bierne for at opretholde/genoprette deres sundhed.
Læs artiklen På biernes præmisser (pdf-format)
(Gengivet med venlig tilladelse fra Keld Andresen og Tidsskrift for Biav)

Biodynamisk honningBiavlere bruger også Maria Thuns Såkalender
Mange biavlere har opdaget, at bierne reagere forskelligt alt efter hvilken type dage - efter såkalenderen - de åbner bistaderne.

På bestemte dage bliver bierne irriterede og mere stikkende, mens de på andre er rolige og omgængelige. Det har Ebba og Ejvind Jørgensen ved Odense flere års erfaringer med, som man kan læse om her (Pdf-format). De er inspireret af den biodynamisk orienterede biavl, der har et andet helhedssyn på bier end almindeligt.

Matthias Thun, der er uddannet biavler og med til at lave såkalenderen, har skrevet en lille introduktion til Rudolf Steiners oplysninger om bier, som kan læses her (pdf).