Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Fagligt Forum
Regler og kontrol
Biodynamisk forskning
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen


Bestilling af litteratur og medlemskab
– og brochurer til downloading

Foreningen har lavet en række brochurer med forskellige temaer. Brochurerne kan downloades herunder i pdf-format.
Hvis du ønsker at købe nogle af de materialer, der er nævnt på denne side, bedes du sende en mail til foreningen på biodynamisk@mail.tele.dk eller ringe til 65 97 30 50.
Vi vedlægger et kontonummer til betaling. Alle priser er inkl. moms, men ekskl. porto.

biodynamiske fårFilm om biodynamiske landmænds motiver og metoder
I forbindelse med hæftet om biodynamiske landmænds overvejelser og praktiske arbejde har foreningen lavet en film om emnet. Her viser nogle af de samme landmænd deres jordbrug og fortæller om det, der optager dem i deres bestræbelser for at pleje jordens frugtbarhed og skabe nogle sunde fødevarer.
Filmen er lavet af Chilbal Filmproduktion for foreningens projektmidler fra Innovationsloven.

7 Biodynamikere fortæller7 biodynamikere fortæller
om deres motivation til at dyrke efter de biodynamiske principper - og hvad de lægger vægt på i deres praktiske arbejde. Det gør de i et hæfte, som foreningen har udgivet med interview af de syv landmænd. De dækker et bredt område, både med hensyn til baggrund, landbrug og personlige vinkler på, hvordan de bruger deres inspirationer og målsætninger i det daglige arbejde.
Hæftet giver mange konkrete oplysninger, som ikke kun er interessante for landmænd, men også for forbrugere, der gerne vil have et større indblik i, hvad biodynamikere tænker og gør.
'7 biodynamikere fortæller'-hæftet er udgivet med projektmidler fra Innovationsloven. Læs det her


INDSEND VENLIGST BESTILLINGER TIL biodynamisk@mail.tele.dk

Biodynamisk havebrug. Kan downloades her (pdf-format)

Biodynamisk dyrehold. Kan downloades her (pdf-format)

Biodynamisk kompost. Kan downloades her (pdf-format)

Biodynamisk planteavl. Kan downloades her (pdf-format)

Omslag til materiale. Kan downloades her (pdf-format)
Såkalenderen 2018 *.
Maria Thuns Såkalender 2018, Biodynamisk Forening

Maria Thun. Biodynamisk Forlag. 50 sider, 115 kr. inkl. porto. (Pris for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug kun 90 kr. inkl. porto). Årets gunstige og ugunstige dage for dyrkning og biavl ifølge Maria Thuns forsøg og erfaringer. Med anbefalinger af bedste og næst-bedste dage til dyrkning af forskellige typer planter.
Såkalenderen bruges af både biodynamiske og økologiske landmænd og af haveejere og biavlere. Desuden i stigende grad af vinkendere, der har konstateret, at vin smager bedst på frugtdage. Blomsterdage er næstbedst.

OBS: Vi sender Såkalenderen til private efter forudbetaling, så hvis du udelukkende bestiller såkalenderen, bedes du indbetale beløbet 115 kr. (90 kr. for medlemmer) ved at
• sende en check til Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Birkum Bygade 20, 5220 Odense SØ
• eller overføre beløbet til foreningens konto i Merkur: regnr. 8401 kontonr. 1100215.
Husk venligst at skrive tydelig navn og adresse.Et levende mangfold Flot bog om biodynamisk jordbrug
Den er på 220 sider, fuld af flotte billeder og med en velskrevet og informativ tekst. Bogen "Et levende mangfold" kommer hele vejen rundt om biodynamisk jordbrug: baggrund, gården som en levende organisme, den frugtbare jord, husdyrenes betydning, gødningsbehandling, præparaterne, frøkvalitet, ernæring og sundhed - og har endda opskrifter med.
Bogen er, som titlen antyder, norsk, og det er jo meget let at læse for en dansker. En lille norsk-dansk ordliste forklare de få "mærkelige" norske ord. "Et levende mangfold" er skrevet af Berit Swensen, der er biolog med doktorgrad i jordkultur og processer i jorden. Hun er gennem mange år aktiv i den norske biodynamiske forening og forskning.
Den nye bog er meget velegnet til både introduktion og uddybende læsning om de mange aspekter af den biodynamiske dyrkning.
Pris 350 kr. + porto.

Morgendagens Landbrug Bonde og kunde fælles om morgendagens landbrug
Stadigt færre, stadigt større, og dyrere, landbrug. Og øget afstand mellem bonde og kunde. Det kaldes strukturudvikling. Det er virkeligheden for landbruget i Danmark, og til dels også for de økologiske og biodynamiske gårde. Det gør det svært for nye landmænd at købe en gård, så generationsskiftet er truet. Men der er andre muligheder, og de fungerer i praksis i andre lande. De er beskrevet i en ny bog, Morgendagens Landbrug, og det er inspirerende læsning for danske bønder, kunder og alle andre, der søger nye veje for fremtidens landbrug. Læs en anmeldelse af bogen her. Bogen er udgivet af Dansk Helios i 2009 i anledningen af firmaets 35 år jubilæum som grossist af biodynamiske og økologiske produkter. Den kan købes ved at bruge bestillingslisten nederst på denne side. 300 sider. Pris 100 kr.

Biodynamisk jordbrug - baggrund og praksis*
Landbrugsforlaget. 34 sider, kr. 60,-
Hæftet henvender sig til såvel landbrugsfagfolk som forbrugere. Det giver en bred og grundig introduktion til den biodynamiske dyrkningsform og det antroposofiske helhedssyn, det er baseret på. Det beskriver, hvordan man som biodynamiker aktivt arbejder med at styrke livskræfterne i jord og afgrøder for at skabe en mere frugtbar muld og sundere næringsmidler. Landmandsportrætter og forskningsresultater supplerer afsnit om bl.a. kompost, præparater, regler og kontrol, dyrevelfærd, fødevarekvalitet og sociale aspekter i det biodynamiske landbrug.
Hæftet har faglige afsnit om den praktiske omlægning fra økologisk til biodynamisk drift.

Maria Thuns Havebog *.
Maria Thuns havebog er en klassiker, når det gælder biodynamisk og økologisk havebrug. Den øser af hendes erfaringer fra over 40 års arbejde med alle aspekter af havebrug, og kan også anbefales til landmænd. I bogen er der en lang række gode råd om dyrkning af grønsager, frugt, bær og blomster samt om ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Den har korte, klare afsnit med masser af billeder og illustrerende tegninger, bl.a. om kompost, gødning, såning, høst og opbevaring. Og selvfølgelig om månens/planeternes indflydelse på planternes vækst og sundhed, som Maria Thun har arbejdet særligt meget med.
Havebogen er en rigtig god bog for både begyndere og erfarne havefolk - og en "grundbog" for dem, der bruger Maria Thuns Såkalender, der udgives for hvert år.
Ny udgave 2017 med opdaterede informationer og et afsnit om brug af urteteer til havens planter.
Ny pris: 190 kr., for medlemmer kun 150 kr
130 sider, rigt illustreret med farvefotos

Resultater fra 21 år med DOK-forsøget
Hæftet præsenterer i en oveskuelig form resultaterne fra DOK-forsøget, der er verdens mest grundige sammenligning af biodynamisk (D), økologisk (0) og konventionel (K) dyrkning. Det er lagt vægt på at formidle de tekniske resultater på en tydelig må med mange illustationer og korte tekster, så det både er velegnet til forbrugere, landmænd og faglige konsulenter. Hæftet er derfor et godt materiale til at introducere og dokumentere, hvordan de tre dyrkningsformer virker på udbytte, mangfoldigheden af planter og dyr, jordens frugtbarhed og langtidseffekten på mulddannelsen.
Resultaterne er meget positive for det økologiske og især det biodynamiske jordbrug. Forsøget dokumenterer de positive virkning af kompostering og de biodynamiske præparater til gødning og marker, og DOK-forsøget har skabt en ny respekt og interesse for den biodynamiske metode.
20 sider A4, ill. med farvefotos. Liste over kildemateriale og litteratur. Pris 25 kr. Materialet kan ses her (pdf).

Teknikker til planteforædling - en vurdering for den økologiske planteforædling
Det schweiziske forskningsinstitut FiBL har i samarbejde med økologiske foreninger i England og Tyskland lavet et hæfte om de forædlingsteknikker, der anvendes i moderne frøproduktion. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har oversat en del af det, nemlig de informerende artikler, oversigtskemaer og "debatoplæg" om hvilke af teknikkerne, der er i harmoni med de grundlæggende principper for økologisk og biodynamisk jordbrug. Hæftet har 28 A4-sider i farver med talrige illustrationer.
Pris: 60 kr plus porto 9,50 kr.
Læs hæftet her. (pdf)

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning
I forbindelse med et projektforløb, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, har foreningen udgivet et hæfte om den biodynamiske behandling af husdyrgødning. Det er henvendt til økologisk landmænd og konsulenter, der gerne vil vide mere om biodynamisk dyrkning - men det er ikke mere fagligt, end at andre interesserede også kan få glæde af at læse det.
45 sider A4, ill. med farvefotos. Liste over kildemateriale og litteratur. Pris 120 kr Materialet kan ses her (pdf).

Landbrugskurset, gennemgået af Bo D. Pettersson *.
Biodynamisk Forlag. 45 sider, kr. 50,-
Lille bog med en god introduktion til Landbrugskursets centrale emner. Kan anbefales som indledende læsning til selve Landbrugskurset.
Bo D. Pettersson var biodynamisk konsulent og vant til at formulere Rudolf Steiners anvisninger med supplerende forklaringer, sat i relation til det praktiske arbejde.

Jordens fremtid og vor *.
UDSOLGT Vi henviser til bibliotekerne.
Jørgen Heide-Jensen (red). Forlaget Borgen. 220 sider, kr. 98,-. En god samling af artikler om nye veje til forskning og etik i landbruget, med fokus på landmanden som aktiv i forsøg og iagttagelse. Indeholder bl.a. en præsentation af en række langtidsforsøg med biodynamisk drift.

Biodynamisk Jordbrug - fra vision til virkelighed *.
UDSOLGT Vi henviser til bibliotekerne.
Inger Brochmann, forlaget Hernov, 190 sider, kr. 45,-. Bog med interview med biodynamiske landmænd og beskrivelser af livssyn, præparater, mål og erfaringer. Bogen er fra 1988 og er trods de forløbne år stadig meget relevant. Skrevet i et journalistisk, formidlende sprog.

* = velegnet til nye læsere, der ønsker en introduktion til biodynamisk jordbrug

Landbrukskurset.
Rudolf Steiner, forlaget Antropos. 195 sider, kr. 280 kr (250 kr. for medlemmer af foreningen). Norsk oversættelse.
Indeholder otte foredrag fra 1924, der er ”et bidrag til et udvidet forståelse af landbruget på åndsvidenskabeligt grundlag”. De blev holdt for landbrugere med et kendskab til Steiners antroposofi. Hvis man ikke har det, er det en fordel at læse anden litteratur om kurset først, f.eks. hæfterne Landbrugskurset, gennemgået af Bo D. Pettersson og Landbrugsindividualiteten – et billede af mennesket af Martin W. Pfeiffer. Begge hæfter er omtalt på denne side.

Landbrugsindividualiteten – et billede af mennesket.
Til forståelse af de biodynamiske præparater. Martin W. Pfeiffer. Biodynamisk Forlag. 55 sider, kr. 50,-
En gennemgang af præparaternes betydning for jordens frugtbarhed og planternes sundhed. Pfeiffer belyser emnet med henvisninger til almindelig praksis og med citater fra Landbrugskurser og andre tekster af Rudolf Steiner. God som introduktion og supplement til bogen Landbrukskurset.

De biodynamiske præparater.
UDSOLGT Vi henviser til bibliotekerne.
Stef Hekman og Stig Madsen. Biodynamisk Forlag. 80 sider, 70 kr. Gennemgang af de otte præparater: hvordan de laves, bruges og virker. Baggrundstekst med henvisninger til forklaringer i Landbrugskurset. Illustreret med fotos og tegninger.

Arbejdshæfte om de biodynamiske præparater - nr. 1 om fremstilling.
Chr. v. Wistinghausen m.fl. Biodynamisk Forlag. 116 sider, 50 kr. Lille bog med de nyeste erfaringer og detaljerede beskrivelser og tegninger af, hvordan man fremstiller præparaterne, trin for trin.

Arbejdshæfte om de biodynamiske præparater - nr. 2 om anvendelse.
Chr. v. Wistinghausen m.fl. Biodynamisk Forlag. 84 sider, 50 kr. Lille bog med de nyeste erfaringer og detaljerede beskrivelser og tegninger af, hvordan og hvornår man anvender præparaterne til de forskellige typer afgrøder.


Videofilm VHS.

Fra bonde til kunde **
Filmen viser forskellige former for handel mellem biodynamiske landmænd og forbrugere: gårdbutik, torvesalg og abonnement og hvad parterne ser som fordele og ulemper ved at handle på den måde i forhold til at købe ind i supermarkeder. Den nære kontakt og mulighed for dialog er den gennemgående positive oplevelse ved at kende sin bonde hhv. sin kunde.
Produceret af Alternativ Film for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 2001. Varighed 25 min.

Kvalitet og sundhed – en film om biodynamiske produkter **
Er biodynamisk og økologisk dyrkede produkter sundere end konventionelle? – det er spørgsmål som filmen belyser med interview med bl.a. Ane Bodil Søgaard, der har analyseret planters indhold af sekundære stoffer, Jens-Otto Andersen, der arbejder biokrystallisationsmetoden samt en række producenter: Dansk Helios, Bageriet Aurion og Artemis Farver, der konstaterer, at biodynamiske råvarer giver bedre produkter.
Produceret af Alternativ Film for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 2001. Varighed 25 min.

** På samme casette

Muldflugten
Den moderne dyrkningsform udpiner jorden og forringer muldlaget. Det går ud over frugtbarheden og afgrødernes kvalitet. Den biodynamiske måde at drive jordbrug på går den modsatte vej: alsidigt dyrehold, kompost, afgrødevalg og brug af præparater opbygger mulden og gør jorden frugtbar. Filmen viser hvordan og præsenterer desuden den biodynamiske helhedstanke med liv på gården – flere familier i samarbejde - og direkte salg til forbrugerne. Filmen er fra 1979 men er absolut meget aktuel og inspirerende for landmænd og forbrugere i dag og i fremtiden.
Produceret af PiratFilm for Statens Filmcentral, 1979. Varighed 48 min.

Filmene kan lånes for kr. 25,- pr. casette (portoudgifter)


INDSEND VENLIGST BESTILLINGER TIL
biodynamisk@mail.tele.dk