Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Videofilm om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

Bestilling af litteratur og medlemskab
– og brochurer til downloading


INDSEND VENLIGST BESTILLINGER TIL
kontor@biodynamisk.dk

Såkalenderen 2024 *.
Maria Thuns Såkalender 2024, Biodynamisk Forening

Maria Thun. Biodynamisk Forlag. 50 sider, 135 kr. inkl. porto. (Pris for medlemmer af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug kun 110 kr. inkl. porto). Årets gunstige og ugunstige dage for dyrkning og biavl ifølge Maria Thuns forsøg og erfaringer. Med anbefalinger af gunstige og ugunstige tidspunkter til dyrkning af forskellige typer planter.
Såkalenderen bruges af både biodynamiske og økologiske landmænd og af haveejere og biavlere. Desuden i stigende grad af vinkendere, der har konstateret, at vin smager bedst på frugtdage. Blomsterdage er næstbedst.

OBS: Vi sender Såkalenderen til private efter forudbetaling, så hvis du udelukkende bestiller såkalenderen, bedes du indbetale beløbet 135 kr. (110 kr. for medlemmer) ved at overføre beløbet til foreningens konto i Merkur: regnr. 8401 kontonr. 1100215.
Husk venligst at skrive tydeligt navn og adresse.

Et levende mangfold Flot bog om biodynamisk jordbrug
Den er på 220 sider, fuld af flotte billeder og med en velskrevet og informativ tekst. Bogen "Et levende mangfold" kommer hele vejen rundt om biodynamisk jordbrug: baggrund, gården som en levende organisme, den frugtbare jord, husdyrenes betydning, gødningsbehandling, præparaterne, frøkvalitet, ernæring og sundhed - og har endda opskrifter med.
Bogen er, som titlen antyder, norsk, og det er jo meget let at læse for en dansker. En lille norsk-dansk ordliste forklare de få "mærkelige" norske ord. "Et levende mangfold" er skrevet af Berit Swensen, der er biolog med doktorgrad i jordkultur og processer i jorden. Hun er gennem mange år aktiv i den norske biodynamiske forening og forskning.
Den nye bog er meget velegnet til både introduktion og uddybende læsning om de mange aspekter af den biodynamiske dyrkning.
Pris 350 kr. + porto.

Morgendagens Landbrug Bonde og kunde fælles om morgendagens landbrug
Stadigt færre, stadigt større, og dyrere, landbrug. Og øget afstand mellem bonde og kunde. Det kaldes strukturudvikling. Det er virkeligheden for landbruget i Danmark, og til dels også for de økologiske og biodynamiske gårde. Det gør det svært for nye landmænd at købe en gård, så generationsskiftet er truet. Men der er andre muligheder, og de fungerer i praksis i andre lande. De er beskrevet i en ny bog, Morgendagens Landbrug, og det er inspirerende læsning for danske bønder, kunder og alle andre, der søger nye veje for fremtidens landbrug. Læs en anmeldelse af bogen her. Bogen er udgivet af Dansk Helios i 2009 i anledningen af firmaets 35 år jubilæum som grossist af biodynamiske og økologiske produkter. Den kan købes ved at bruge bestillingslisten nederst på denne side. 300 sider. Pris 100 kr.

Biodynamisk jordbrug - baggrund og praksis*
Landbrugsforlaget. 34 sider, kr. 60,-
Hæftet henvender sig til såvel landbrugsfagfolk som forbrugere. Det giver en bred og grundig introduktion til den biodynamiske dyrkningsform og det antroposofiske helhedssyn, det er baseret på. Det beskriver, hvordan man som biodynamiker aktivt arbejder med at styrke livskræfterne i jord og afgrøder for at skabe en mere frugtbar muld og sundere næringsmidler. Landmandsportrætter og forskningsresultater supplerer afsnit om bl.a. kompost, præparater, regler og kontrol, dyrevelfærd, fødevarekvalitet og sociale aspekter i det biodynamiske landbrug.
Hæftet har faglige afsnit om den praktiske omlægning fra økologisk til biodynamisk drift.

Maria Thuns Havebog *.
Maria Thuns havebog er en klassiker, når det gælder biodynamisk og økologisk havebrug. Den øser af hendes erfaringer fra over 40 års arbejde med alle aspekter af havebrug, og kan også anbefales til landmænd. I bogen er der en lang række gode råd om dyrkning af grønsager, frugt, bær og blomster samt om ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Den har korte, klare afsnit med masser af billeder og illustrerende tegninger, bl.a. om kompost, gødning, såning, høst og opbevaring. Og selvfølgelig om månens/planeternes indflydelse på planternes vækst og sundhed, som Maria Thun har arbejdet særligt meget med.
Havebogen er en rigtig god bog for både begyndere og erfarne havefolk - og en "grundbog" for dem, der bruger Maria Thuns Såkalender, der udgives for hvert år.
Ny udgave 2017 med opdaterede informationer og et afsnit om brug af urteteer til havens planter.
Ny pris: 190 kr., for medlemmer kun 150 kr
130 sider, rigt illustreret med farvefotos

De biodynamiske præparater.
Bogen ’De biodynamiske præparater’ af Stef Hekman og Stig Madsen har været udsolgt i nogle år, så nu har Foreningen for Biodynamisk Jordbrug genoptrykt den. Bogen beskriver baggrunden for præparaterne, samlet set og enkeltvis, og hvordan de laves og anvendes. Den er illustreret af fine tegninger af Niels Erik Boesen. Bogen kan købes fra foreningen ved at indsætte 190 kr. (medlemmer dog kun 150 kr.) + porto på konto 8401 1100215. Husk tydelig adresse!

 

Resultater fra 21 år med DOK-forsøget
Hæftet præsenterer i en oveskuelig form resultaterne fra DOK-forsøget, der er verdens mest grundige sammenligning af biodynamisk (D), økologisk (0) og konventionel (K) dyrkning. Det er lagt vægt på at formidle de tekniske resultater på en tydelig må med mange illustationer og korte tekster, så det både er velegnet til forbrugere, landmænd og faglige konsulenter. Hæftet er derfor et godt materiale til at introducere og dokumentere, hvordan de tre dyrkningsformer virker på udbytte, mangfoldigheden af planter og dyr, jordens frugtbarhed og langtidseffekten på mulddannelsen.
Resultaterne er meget positive for det økologiske og især det biodynamiske jordbrug. Forsøget dokumenterer de positive virkning af kompostering og de biodynamiske præparater til gødning og marker, og DOK-forsøget har skabt en ny respekt og interesse for den biodynamiske metode.
20 sider A4, ill. med farvefotos. Liste over kildemateriale og litteratur. Pris 25 kr. Materialet kan ses her (pdf).

Teknikker til planteforædling - en vurdering for den økologiske planteforædling
Det schweiziske forskningsinstitut FiBL har i samarbejde med økologiske foreninger i England og Tyskland lavet et hæfte om de forædlingsteknikker, der anvendes i moderne frøproduktion. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har oversat en del af det, nemlig de informerende artikler, oversigtskemaer og "debatoplæg" om hvilke af teknikkerne, der er i harmoni med de grundlæggende principper for økologisk og biodynamisk jordbrug. Hæftet har 28 A4-sider i farver med talrige illustrationer.
Pris: 60 kr plus porto 9,50 kr.
Læs hæftet her. (pdf)

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning
I forbindelse med et projektforløb, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, har foreningen udgivet et hæfte om den biodynamiske behandling af husdyrgødning. Det er henvendt til økologisk landmænd og konsulenter, der gerne vil vide mere om biodynamisk dyrkning - men det er ikke mere fagligt, end at andre interesserede også kan få glæde af at læse det.
45 sider A4, ill. med farvefotos. Liste over kildemateriale og litteratur. Pris 120 kr Materialet kan ses her (pdf).


Jordens fremtid og vor *.
UDSOLGT Vi henviser til bibliotekerne.
Jørgen Heide-Jensen (red). Forlaget Borgen. 220 sider, kr. 98,-. En god samling af artikler om nye veje til forskning og etik i landbruget, med fokus på landmanden som aktiv i forsøg og iagttagelse. Indeholder bl.a. en præsentation af en række langtidsforsøg med biodynamisk drift.

Biodynamisk Jordbrug - fra vision til virkelighed *.
UDSOLGT Vi henviser til bibliotekerne.
Inger Brochmann, forlaget Hernov, 190 sider, kr. 45,-. Bog med interview med biodynamiske landmænd og beskrivelser af livssyn, præparater, mål og erfaringer. Bogen er fra 1988 og er trods de forløbne år stadig meget relevant. Skrevet i et journalistisk, formidlende sprog.

* = velegnet til nye læsere, der ønsker en introduktion til biodynamisk jordbrug

Landbrugsindividualiteten – et billede af mennesket.
Til forståelse af de biodynamiske præparater. Martin W. Pfeiffer. Biodynamisk Forlag. 55 sider, kr. 50,-
En gennemgang af præparaternes betydning for jordens frugtbarhed og planternes sundhed. Pfeiffer belyser emnet med henvisninger til almindelig praksis og med citater fra Landbrugskurser og andre tekster af Rudolf Steiner. God som introduktion og supplement til bogen Landbrukskurset.

Arbejdshæfte om de biodynamiske præparater - nr. 1 om fremstilling.
Chr. v. Wistinghausen m.fl. Biodynamisk Forlag. 116 sider, 100 kr. Lille bog med de nyeste erfaringer og detaljerede beskrivelser og tegninger af, hvordan man fremstiller præparaterne, trin for trin.

Arbejdshæfte om de biodynamiske præparater - nr. 2 om anvendelse. (MIDLERTIDIGT UDSOLGT)
Chr. v. Wistinghausen m.fl. Biodynamisk Forlag. 84 sider, 100 kr. Lille bog med de nyeste erfaringer og detaljerede beskrivelser og tegninger af, hvordan og hvornår man anvender præparaterne til de forskellige typer afgrøder.INDSEND VENLIGST BESTILLINGER TIL
maj-lie@biodynamisk.dk