Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Fagligt Forum
Regler og kontrol
Biodynamisk forskning
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen


Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

I foreningen arbejder vi for at styrke udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark ved at oplyse om baggrund og praksis for den biodynamiske dyrkningsform. Vi medvirke til at skabe dialog mellem alle led fra bonde til kunde gennem temamøder, kurser, studieture og udstillinger for fagfolk og forbrugere. Se tid og sted for de næste arrangementer i kalenderen.

Biodynamisk JordbrugForeningen er stiftet i 1936 og udgiver bladet Biodynamisk Jordbrug samt litteratur og gratis materiale om antroposofisk livsanskuelse i relation til biodynamisk dyrkning, forskning og fødevarekvalitet.

De biodynamiske regler for dyrkning og forarbejdning – Demeter-reglerne – udarbejdes af foreningen i samarbejde med Demeter International, der omfatter biodynamiske foreninger i ca. 40 lande.

Foreningen er repræsenteret i følgende råd og udvalg:
Det Økologiske Fødevareråd
Programudvalget i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS
Kontaktudvalget for økologisk jordbrug ved Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
IFOAM
Koordineringgruppen for økologikongressen

Medlemskab inkl. bladet Biodynamisk Jordbrug
Introduktionspris for nye medlemmer det første år: 200,- kr. inkl. et par informationshæfter om biodynamisk jordbrug
Medlemskontingent pr år 325,- kr. (750,- kr. for jordbrugere og grossister).

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (90 kr. mod normalt 115 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (120 kr. mod normalt 150 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på foreningens studieture og temamøder.

Hvis du ønsker at tegne medlemskab klik her her.

Århus-kontor:
Odense-kontor:
Økologiens Hus
Silkeborgvej 260
8230 Åbyhøj / Århus
tlf. 86 19 94 45
fax 87 32 27 10
email biodynamisk-forening@mail.tele.dk
Birkum Bygade 20
5220 Odense SØ
tlf. 65 97 30 50
fax 65 97 32 50
email biodynamisk@mail.tele.dk

projektleder
Klaus Loehr-Petersen
klaus@biodynamisk.dk
tlf. 2217 2565

projektleder
Anke Stubsgaard
anke@biodynamisk.dk
tlf. 2615 7769

sekretær
Marianne Jung Christensen


Bestyrelsesmedlemmer:

Landmand Günther Lorenzen, Almende, Nybjergvej 2, 6270 Tønder, gunther@almende.dk (formand)

Kornforædler Tina N. Hansen, Flinterupvej 16, 4180 Sorø, tina.rytmisk@gmail.com

Gartner Erik Frydenlund, Nr. Lyndelsevej 19, 5260 Odense S, erikfrydenlund@gmail.com

Landmand Niels Jørgen Vinge Rasmussen, Rovstrupvej 79, 6100 Haderslev, oko-niels@live.dk

Gartner Niels Jensen, Tersløsevej 27 1.tv, 2700 Brønshøj, njestg@gmail.com

Landmand Simon Wiesner, Skjoldhøjvej 24, 8471 Sabro, Morgenfrue2006@yahoo.dk

Gartner Birthe Holt, Hertha Levefællesskab, Landbyvænget 14, 8464 Galten, birtheholt@live.dk