Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Film og podcast om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

I foreningen arbejder vi for at styrke udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark ved at oplyse om baggrund og praksis for den biodynamiske dyrkningsform. Vi medvirke til at skabe dialog mellem alle led fra bonde til kunde gennem temamøder, kurser, studieture og udstillinger for fagfolk og forbrugere. Se tid og sted for de næste arrangementer i kalenderen.

Biodynamisk JordbrugForeningen er stiftet i 1936 og udgiver bladet Biodynamisk Jordbrug samt litteratur og gratis materiale om antroposofisk livsanskuelse i relation til biodynamisk dyrkning, forskning og fødevarekvalitet.

De biodynamiske regler for dyrkning og forarbejdning – Demeter-reglerne – udarbejdes af foreningen i samarbejde med Demeter International, der omfatter biodynamiske foreninger i ca. 40 lande.

Foreningen er repræsenteret i følgende råd og udvalg:
Det Økologiske Fødevareråd
Bestyrelsen i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS
Kontaktudvalget for økologisk jordbrug ved Landbrugsstyrelsen
Koordineringgruppen for økologikongressen

Medlemskab inkl. tidsskriftet Biodynamisk Jordbrug 4 gange årligt
Introduktionspris for nye forbrugermedlemmer det første år: 200,- kr. inkl. et par informationshæfter om biodynamisk jordbrug
Medlemskontingent for forbrugere pr år 325,- kr.
Medlemskontingent for jordbrugere og virksomheder: 750 kr. inkl. moms.

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (100 kr. mod normalt 125 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (150 kr. mod normalt 190 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på foreningens studieture og temamøder.

Hvis du ønsker at tegne medlemskab klik her.

Århus-kontor:
Økologiens Hus
Agro Food Park 26
8200 Århus N
tlf. 22 17 25 65
mail info@biodynamisk.dk

 

   

Projektleder
Klaus Loehr-Petersen
tlf. 22 17 25 65
biodynamisk-forening@mail.tele.dk 

Sekretær 
Mira Aggedam Ba
tlf. 61 74 30 50 
kontor@biodynamisk.dk

 


Bestyrelsesmedlemmer:

Landmand Karl Henning Mikkelsen
Højbo, Nordlundvej 105, 7330 Brande, khmbiogroent@hotmail.com

Gartner Niels Jensen
Birketvej 358, 4952 Stokkemarke, nielsj040@gmail.com

Leder Elke Bliese
Bernards Hus Nørregård
Nedermarken 8, 5560 Årup landbrug@bernardshus.dk

Gartner Erik Frydenlund
Nedermarken 8, 5560 Årup,  erikfrydenlund@gmail.com

Landmand Niels Jørgen Vinge Rasmussen
Rovstrupvej 79, 6100 Haderslev, oko-niels@live.dk

Landmand Simon Wiesner
Skjoldhøjvej 24, 8471 Sabro, Morgenfrue2006@yahoo.dk

Gartner Birthe Holt
Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget 14, 8464 Galten, birtheholt@live.dk