Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Film og podcast om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen

biodynamisk.dk er en C02-neutral hjemmeside

Film og podcast

Klik her og gå til siden med Biodynamisk Forenings podcastunivers.

Biodynapod - podcasts om biodynamik


Film om mikro-mølleri på biodynamisk gård
Ingeborg Pauls og Emile Hansted Berning har startet deres eget mikro-mølleri på Bjarne Schaldemoses biodynamiske gård på Nordvestfyn. Mølleriet hedder Vild Hvede, og de tre udvælger de kornsorter, Bjarne dyrker til mølleriet. Mølleriet er med en østrigsk stenkværn, der er købt via crowdfunding. Se filmen om Vild Hvede og korndyrkningen i balance med gårdens kløvergræsmarker, køer og store naturarealer. Den Dynamiserede Rug - En tilpasningsdygtig rug efter biodynamiske forædlingsmetoder
'Schmidt-rug' er en ca. 2 meter høj og stærk biodynamisk rugsort, der er udviklet på en måde, der gør den meget tilpasningsdygtig og robust. Den er 'dynamiseret', dvs. gjort fleksibel ved at blive dyrket under meget forskellige jordbunds- og klimaforhold. I filmen fortæller Tina Hansen, der er biodynamisk landmand og kornforædler, om Schmidt-rugen, og hvordan hun arbejder med den, bl.a. ved at så kernerne i samme rækkefølge, som de sidder på akset, kaldet aks-rækker.
Læs mere om foreningen Artemisia på www.lysrod.dk

Filmen er produceret af Moxtell Produktions (moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med projektstøtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug 2021Kornets udvikling i former og farver og forædling af kvik til ny ernæringsplante
De forskellige kornarter vi dyrker i dag er gennem årtusinder forædlet ud fra vilde græsser. I filmen viser Tina Hansen, der er biodynamisk landmand og kornforædler, forskellige kornplanter og hvordan hvedefamilien har udviklet sig igennem tiden, i former og farver. En særlig del af hendes forædling drejer sig om arbejdet med kvikgræs, der med biodynamiske metoder kan udvikles til en ernæringsplante med værdifulde kerner. Et vigtigt aktiverende middel er ler, der øger kernesubstansen og styrken af halmen.
Læs mere om foreningen Artemisia på www.lysrod.dk

Filmen er produceret af Moxtell Produktions (moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med projektstøtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug 2021Kornets og menneskets udvikling i et biodynamisk, antroposofisk perspektiv
Korn har i alle kulturer været en væsentlig kilde til menneskers ernæring og udvikling. I filmen fortæller Tina Hansen, der er biodynamisk landmand og kornforædler, om hvordan menneske og korn har udviklet sig sammen gennem de seneste 10-12.000 år. I biodynamisk kornforædling arbejder man på at udvikle kornplanter, der kan støtte menneskers sunde udvikling og ernære både fysisk, sjæleligt og åndeligt.
Læs mere om foreningen Artemisia på www.lysrod.dk

Filmen er produceret af Moxtell Produktions (moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med projektstøtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug 2021


Film om biodynamisk korndyrkning på Østagergård Film om biodynamisk korndyrkning på Østagergård
På Østagergård ved Jystrup på Sjælland er der balance i den biodynamiske produktion af fødevarer til forbrugere, foder til køer og heste og kulstof til jorden. Opskriften hedder kløvergræs, korn, køer og kompost. Gården er selvforsynende med foder og gødning og bruger eget såsæd. Den forsyner desuden butikker i lokalområdet med mel fra eget mølleri og brød fra gårdens bageri. Den glutenfri havre bliver brugt til fremstilling af børnemadsprodukter, fordi den er analyseret fri for tungmetaller.
I filmen fortæller Østagergårds leder Carsten Hansen om gårdens mange aktiviteter, bl.a. uddannelse af unge, og erfaringerne med at dyrke og forarbejde biodynamisk korn.

Filmen er produceret af Moxtell Produktions for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med projektstøtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug 2021

 

Udsprøjtning af biodynamiske præparater med marksprøjte med bom
De biodynamiske markpræparater, humuspræparatet og kiselpræparatet, røres ud i vand og sprøjtes ud på jorden og planterne i små mængder. Til markbrug kan man anvende en sprøjte, der er monteret på en traktor. Der er forskellige modeller, og i denne video vises en marksprøjte med bom, hvorpå der er sat dyser, der passer til det præparat, der skal udsprøjtes: humuspræparatet som dråber og kiselpræparatet som forstøvet.
Filmen er produceret af Moxtell Productions (www.moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk JordbrugUdsprøjtning af biodynamiske præparater med marksprøjte med luftstrøm
De biodynamiske markpræparater, humuspræparatet og kiselpræparatet, røres ud i vand og sprøjtes ud på jorden og planterne. Til markbrug kan man anvende en sprøjte, der er monteret på en traktor. Der er forskellige modeller, og i denne video vises en marksprøjte, der fungerer med luftstrøm og sprededyse, så den kan anvendes til begge præparater: kiselpræparatet forstøves og humuspræparatet spredes som dråber.
Filmen er produceret af Moxtell Productions (www.moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

 

Film om biodynamiske omlægningstjek hos økologiske landmænd
Økologiske landmænd kan få et gratis informationsbesøg, et 'omlægningstjek' om biodynamisk dyrkning. Det kan afklare, om de biodynamiske principper og regler passer til landmandens holdninger til og ønsker om at udvikle sit jordbrug. Desuden om det er muligt at leve op til de biodynamiske Demeter-regler om biodiversitet, afbalanceret husdyrhold, jordfrugtbarhed og andet, der er mere krævende end økologi-reglerne. I videoen fortælles kort om erfaringer fra mange 'omlægningstjek' hos økologiske landmænd.
Filmen er produceret af Moxtell Productions (www.moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 2020 med støtte fra Fonden for økologisk landbrug.

 

Biodynamiske køer har horn
Køer har naturligt horn. Biodynamiske køer bliver ikke afhornet. De er en vigtig del af koens organisme. I hornene er der blodårer, og de er med til at regulere dyrets temperatur. I hornene er der også bihuler, der giver impulser til koens fordøjelse under drøvtygningen. Se et kohorn indeni og hør mere om hvorfor køer naturligt har horn.
Filmen er produceret af Moxtell Productions (www.moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 2020 med støtte fra Fonden for økologisk landbrug.

 

Kok med høje kvalitetskrav fortæller om kød fra biodynamiske køer
Mikkel Hesselager er kok og produktchef i firmaet Spis min Gris, der forhandler kød fra bl.a. Eliselund ved Haderslev. I filmen fortæller han om den større værdi for firmaets kvalitetsorienterede kunder, der ligger i den biodynamiske driftsform og de produkter, landmændene fremstiller.


 

Film om velfærdsslagtning af stude på Eliselund
Husdyrene på Eliselund er af stor betydning for gårdens helhed og frugtbarhed. De sikrer et sundt sædskifte og giver værdifuld gødning, der komposteres med de biodynamiske præparater. Studene aflives på gården for at undgå stressende transport - og det giver også bedre kødkvalitet. I filmen fortæller Andreas Barsøe og Nikolaj Dalsgaard om deres landbrug og stude.

 

Udrøring af biodynamiske præparater
De to biodynamiske markpræparater, humuspræparatet og kiselpræparatet, skal hver for sig udrøres i vand en time, før de sprøjtes ud på jorden og planterne på forskellige tidspunkter i vækstsæsonen. Præparaterne virker styrkende på bl.a. jordens humusdannelse og på planternes rodudvikling, sunde vækst og deres udvikling af smags-, duft- og beskyttelsesstoffer.

I denne video viser Erik Frydenlund fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, hvordan vandet skal røres, og hvilke redskaber man kan bruge til at røre små og store mængder, både med håndkraft og med røremaskine.

Filmen er blevet til med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug og produceret for Foreningen for biodynamisk jordbrug af Moxtell Productions.Udsprøjtning af biodynamiske præparater
De to biodynamiske markpræparater, humuspræparatet og kiselpræparatet, sprøjtes ud separat på jorden og planterne på forskellige måder og på forskellige tidspunkter i vækstsæsonen. Præparaterne virker styrkende på bl.a. jordens humusdannelse og på planternes rodudvikling, sunde vækst og deres udvikling af smags-, duft- og beskyttelsesstoffer.

I denne video viser Erik Frydenlund fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, hvilke metoder og redskaber man kan bruge til at udsprøjte præparaterne på små eller større arealer: med håndkraft, med rygsprøjte eller med traktorsprøjte. Humuspræparatet udsprøjtes i form af dråber og kiselpræparatet i form af en væsketåge. Filmen viser hvilke redskaber, der passer til de to præparater.

Filmen er blevet til med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug og produceret for Foreningen for biodynamisk jordbrug af Moxtell Productions.


Biodynamisk dyrkning af grøntsger –  i balance med kvæg, kulstof og klima
Gartner Endrik Maat på Gartneriet Rødmose ved Vejle dyrker 100 forskellige grøntsager, urter, blomster, frugter og bær, og har både køer, heste, høns, ænder, bier og katte. Mangfoldigheden på Rødmose giver liv og balance, en frugtbar, muldrig jord og mere sikre høstudbytter. Det er typisk biodynamisk.

Filmen er blevet til med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug og produceret for Foreningen for biodynamisk jordbrug af Moxtell Productions.Præparering af biodynamisk kompost
Kompost med de 6 biodynamiske kompostpræparater er grundlaget for en frugtbar jord og livskraftige grøntsager (og andre afgrøder). Kompostpræparaterne er lavet af blomster af kamille, mælkebøtte, røllike og baldrian samt af brændenælder og egebark. De har være igennem en proces 6 – 12 måneder for at opnå den ønskede virkning. Det er altså ikke bare tørrede urter, der bliver tilsat, men præparater med styrkende og formende kræfter/energier. Bio-dynamisk betyder livs-kraft. Gartner Endrik Maat på Gartneriet Rødmose ved Vejle viser her, hvordan man tilsætter de 6 præparater, der stimulerer omsætningen og øger komposten positive virkninger – trods de meget små mængder af præparater.

Filmen er blevet til med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug og produceret for Foreningen for biodynamisk jordbrug af Moxtell Productions.
Hvorfor vælge biodynamiske varer?
Hvad får du, når jeg køber biodynamiske produkter - og hvad slipper du og jorden og miljøet for? Hvad står Demeter-mærkerne for? Gode spørgsmål, som du kan få svar på her i denne lille film på godt 1 minut.
Filmen er produceret af Moxtell Productions (www.moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med projektstøtte fra Fonden for økologisk landbrug 2018.
Video om biodynamisk regenerativ dyrkning for mere muld
Martin Beck er kendt for sine kurser om hvordan planter og jord, sol og luft spiller bedre sammen ved hjælp af bl.a. kompost og biodynamiske præparater. Resultatet er større  rodnet, mere liv og kulstof i jorden = bedre frugtbarhed og sundere jord og planter. I denne video forklarer han med enkle tegninger, hvordan det fungerer, og hvad man kan gøre for at øge jordens frugtbarhed. Det er jordnær biodynamik og meget vigtigt.
Se oversigt over jord-kurser her https://www.erikfrydenlund.dk/kurser

Ny film om at dyrke biodynamisk frugt
Hvad får en frugtavler til at lægge om til at dyrke biodynamisk? Det fortæller Mette Stjernholm Meldgaard på Strynø om i denne video. Hendes plantage er meget alsidig: mange slags frugt og bær, urter, bier, får og grise. Og nu er hun begyndt at sprøjte - med livsstyrkende biodynamiske præparater! Det skulle gerne kunne smages.
Filmen er lavet med projektmidler fra
Fonden for Økologisk Landbrug
Biodynamisk most - det skal smage af hele plantagens liv, muld og mangfoldighed
"Min biodynamiske frugt og mine most skal smage af det sted, det 'terroir', som det kommer fra: klimaet på Strynø og jorden, komposten, urterne, høet, naturen og dyrene" siger Mette Stjernholm Meldgaard fra StrynØfrugthave i denne video. "Den biodynamiske dyrkning skal være med til at styrke lokal-præget i mine æbler og de andre frugter og de most-typer, jeg lavet".
Filmen er lavet med projektmidler fra
Fonden for Økologisk Landbrug
Kontrolleret biodynamisk kan mærkes – med Demeter-mærker

Biodynamiske produkter er ikke alene økologiske – de er også dyrket efter mere holistiske principper og med særlige, styrkende midler. Hvis de opfylder de internationale regler for dyrkning og forarbejdning, kan de mærkes med Demeter-mærker. Demeter-reglerne gælder i hele verden og er de mest omfattende og skrappe i den økologiske branche. Biodynamiske landmænd dyrker netop biodynamiske for at skabe en levende og frugtbar jord og sunde fødevarer med energi til både krop, sjæl og ånd. Og det kan mærkes – med Demeter. (Demeter var gudinde for frugtbarhed og høst i den græske mytologi).
Filmen er produceret af Moxtell Productions (www.moxtell.dk) for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med projektstøtte fra Fonden for økologisk landbrug 2018.
Derfor er jeg biodynamisk landmand - Karin Petersen
Karin Petersen har sammen med sin mand Christian gården Birkedal i Bylderup-Bov ved Tønder. De dyrker bl.a. foder til deres høns, der får korn og grovfoder. Demeter-reglerne for biodynamisk hønsefoder er mere restriktive end de økologiske regler: det biodynamiske foder må ikke indeholde fiskemel, enzymer og korn fra konventionelt landbrug. Biodynamiske høns skal fodres delvist med ‘strøkorn’, dvs. man dagligt skal strø korn ud til dem i hønsehuset eller i hønsegården for at pleje kontakten mellem mennesker og høns.
Birkedals æg forhandles af Danæg og direkte fra gården.Derfor er jeg biodynamisk landmand - Karl Henning Mikkelsen
Fra ‘ren sandkasse’ til frugtbar jord og sunde afgrøder – det er historien om resultatet af Karl Henning Mikkelsens biodynamiske dyrkning gennem ca. 10 år ved Brande. Ved hjælp af kompost fra gårdens kvæg, biodynamiske præparater, efterafgrøder og mere skånsomme jordbearbejdningsmetoder er der sket en forbedring af jorden, der tydeligt kan ses – og som kan smages på grøntsagerne.


3 min. om ligheder og forskelleNy film om biodynamik og gastronomi
En gastronomisk sansetur blev det kaldt af en af deltagerne – besøget på det biodynamiske gartneri Rødmose ved Vejle og efterfølgende middag på Brød&Co´s restaurant i Vejle Midtpunkt. Følg med på turen og se, hvad det er kokken kaldte ’Michelin-mad i badebukser’.
Se filmen her:


Arr. er støtte af projektmidler fra Fonden for økologisk landbrugVideofilm om jordens frugtbarhed
Biodynamisk landmand Morten Bjerre på Nørregård ved Årup på Fyn fortæller om hvordan man plejer og forbedrer jordens frugtbarhed ‘på biodynamisk’. Køer, kompost, præparater, mangfoldighed og sædskifte er grundlaget for, at Nørregård kan dyrke en masse grøntsager – og opbygge mulden i jorden for fremtiden.
Filmen er den første af en række film om biodynamiske emner. De er lavet af foreningen for at oplyse om biodynamisk dyrkning og fødevarekvalitet. Det sker i samarbejde med Moxtell Productions og med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.Video om dyrenes betydning på et biodynamisk jordbrug
Samspillet mellem jord, planter, dyr og mennesker er meget vigtigt på en biodynamisk gård. I en ny video fortæller Morten Bjerre på Nørregård om dyrenes, især køernes, betydning for helheden og specifikt for jordens frugtbarhed.
Filmen er den anden i en række film om biodynamiske emner. De er lavet af foreningen for at oplyse om biodynamisk dyrkning og fødevarekvalitet. Det sker i samarbejde med Moxtell Productions og med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Video om sociale aktiviteter på et biodynamisk landbrug
I serien af videofilm om biodynamiske emner handler denne om gården som et sted, hvor man både dyrker fødevarer og gode livsvilkår for mange typer mennesker – ikke mindst dem, der har særlige behov. Det er der lang tradition for i det biodynamiske jordbrug, hvor man ser livet for planter, dyr og mennesker i en større helhed og sammenhæng. Nørregård ved Årup er et godt eksempel på sådan en helhed, og det viser denne film.
Den er produceret af Moxtell Productions for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.
Den biodynamiske gårdorganisme
Derfor er jeg biodynamisk landmand - Birthe Holt
Birthe Holt er gartner på Hertha Levefællesskab i Herskind mellem Århus og Silkeborg. Hun dyrker ‘alle mulige’ grøntsager til beboere i øko-landsbyen Hertha, der har ca. 200 beoere. Nogle af dem er udviklingshæmmede, og de er med i arbejdet i Herthas gartneri, landbrug, mejeri og bageri nogle timer om dagen. Birthe Holt gør meget ud af at opbygge jordens frugtbarhed med biodynamiske præparater, kompost, efterafgrøder og skånsomme metoder. Komposten laves af gødning fra stedets egne køer. Læs om Hertha på www.hertha.dk
Biodynamisk dyrkning med brug af Maria Thuns Såkalender


 

Videofilm om kohornets betydning i biodynamisk landbrug
Biodynamiske kalve blive ikke afhornet. Køer har brug for deres horn, som indeholder bihuler, der er vigtige organer for dyrets store fordøjelsesproces. Og hornene bruges til at fremstille de to biodynamiske markpræparater, der styrker mulddannelsen i jorden og planternes lysforbindelse. Det fortæller landmand Martin Beck om i en kort videofilm, foreningen har lavet med støtte fra Promilleafgiftsfonden.


Se en tegning af køernes bihuler i kraniet og i hornene her
Se flere film om biodynamisk principper og metoder her


Biodynamisk mælk er fra køer med hornKarl Henning Mikkelsen om sin dyrkning af gulerødderKarl Henning Mikkelsen om sin dyrkning af biodynamiske grøntsager

Biodynamisk kompostering

Erfaringer med biodynamisk landbrugDu får det, som du spiser


Fremstilling af biochar

Humusmøllen