Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
www.biodynamisk.dk

< TILBAGE TIL FORSIDEN


DOK-forsøget – 42 år med biodynamisk, økologisk og konventionel dyrkning

DOK-forsøget – 42 år med biodynamisk, økologisk og konventionel dyrkning

I 1978 etablerede det økologiske forskningsinstitut FiBL i Schweiz et forsøg med fokus på jordkvalitet. Det skete i nært samarbejde med den konventionelle, den økologiske og den biodynamiske landbrugsorganisation og deres konsulenter. Forsøget hedder DOK, der står for bioDynamisk, Okologisk og Konventionel dyrkning. Det har nu fungeret i over 42 år og fortsætter. I forsøget sammenligner man de tre metoders dyrkningspraksis i et forsøgsdesign med 4 gentagelser og 2 gødningsnivauer.

Den konventionelle dyrkning er repræsenteret med en blandet variant med staldgødning og kunstgødning og en ren kunstgødet variant. Der anvendes pesticider som i almindelig konventionel praksis. Der er desuden ugødede parceller i forsøget.

Det er verdens længstvarende og mest analyserede forsøg med sammenligning af biodynamisk, økologisk og konventionel dyrkning.

Det er vigtigt at nævne, at formålet med forsøget er at sammenligne dyrkningssystemer ud fra den praksis, der er gældende i det praktiske landbrug. Der er derfor forskel på, hvordan parcellerne dyrkes, bl.a. gødningsniveauet. F.eks. får de biodynamiske parceller ca. 20% mindre gødning end de økologiske, fordi staldgødningen til de biodynamiske parceller bliver komposteret og tilsat de biodynamiske præparater. Alligevel, og sandsynligvis derfor, er det den biodynamiske dyrkningsmetode, der virker bedst på bl.a. jordens kulstofindhold, pH-værdi, enzymaktivitet, biodiversitet og lattergasemissioner. I de økologiske parceller bliver staldgødningen kun let omsat, før den anvendes, og det har ikke samme positive effekt på jordkvaliteten.

FiBL udgav i 2004 et hæfte med meget informative fotos og grafer om resultaterne fra de første 21 år (3 sædskifteforløb á 7 år). Det er oversat til dansk og kan ses her.

  • Link til den nye rapport (fra 2022) om resultater fra 42 år med DOK-forsøget https://rdcu.be/c0THp
  • A Nature Research Journal: The impact of long-term organic farming on soil-derived greenhouse gas emissions. Scientific Reports volume 9, Article number: 1702 (2019) Læs her
  • News in Science 31/5/2002 Organics: smaller crops but healthier soils. Læs her.

DOK-forsøget – 42 år med biodynamisk, økologisk og konventionel dyrkning